Gebouwenverzekering

Brand en stormschade, wateroverlast door smeltwater, inbrekers en baldadige feestgangers, uw bedrijfspand kan door allerlei oorzaken schade oplopen. Kleine schades kunt u misschien wel zelf betalen, maar bij een grote schade door bijvoorbeeld brand is dat niet mogelijk. Een gebouwenverzekering is dan ook een absolute must.


Waarvoor bent u verzekerd?
Een gebouwenverzekering vergoedt schade aan uw bedrijfspand. U kunt zelf kiezen hoe uitgebreid u zich verzekert. Denk bijvoorbeeld aan schade door:
• Brand, ontploffing, rook en roet
• Storm en blikseminslag
• Inbraak, diefstal of een poging daartoe
• Vandalisme
• Aanrijding
• Water, stoom of blusmiddel
• Sprinklerinstallatie
• Regen, hagel, sneeuw of smeltwater dat onvoorzien het gebouw inkomt
• Schade aan de fundering

 

Glasschade
Bij de meeste verzekeraars kunt u ook het glas in uw bedrijfspand verzekeren. Heeft uw bedrijfspand bijzonder glas zoals glas in lood of gebogen glas dan kunt u dat apart verzekeren of tegen een extra premie opnemen in de gebouwenverzekering.


Aanvullende dekkingen
Als uw pand schade oploopt heeft u vaak te maken met bijkomende kosten. Die kunt u aanvullend meeverzekeren. Denk bijvoorbeeld aan:
• Kosten die u moet maken om een uitbreiding van de schade te voorkomen.
• Opruimingskosten, bijvoorbeeld van asbest of na een storm.
• Kosten die u maakt direct na een schade. Denk aan het dichttimmeren van het pand na een brand.
• Huur van een (tijdelijke) andere ruimte.

 

Garantie
U kunt een garantie tegen onderverzekering krijgen. U weet dan zeker dat uw schadevergoeding altijd voldoende is.
Leegstand
Heeft u een bedrijfspand dat momenteel leeg staat? Let dan goed op de verzekering. Er kan namelijk een beperktere dekking van toepassing zijn dan toen het pand nog in gebruik was, terwijl de schadekans bij een leegstaand kantoorpand groter is.

De premie

De premie van uw gebouwenverzekering hangt onder meer af van:
• De gekozen dekking
• Het verzekerde bedrag
• De postcode: sommige plaatsen kennen een groter risico dan andere
• De omgeving met name in de buurt gelegen bedrijfspanden
• Het materiaal waarvan de verdiepingsvloeren gemaakt zijn
• Type bedrijfspand
• Bouwjaar van het bedrijfspand