Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat zijn de gevolgen voor het gezinsinkomen als u lange tijd uit de roulatie bent door ziekte of arbeidsongeschiktheid? Kunt u terugvallen op een andere inkomensbron? En is dat voldoende om het inkomensverlies te compenseren? Als dat niet zo is, is arbeidsongeschiktheid een groot risico dat u echt moet verzekeren.


Waarvoor bent u verzekerd?
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt u voor periodieke uitkeringen als u langdurig arbeidsongeschikt raakt. U heeft veel mogelijkheden om de verzekering zelf in te vullen.


Wat kunt u kiezen?
• Het verzekerd bedrag. Het bedrag dat u krijgt aan uitkeringen.
• Het arbeidsongeschiktheidscriterium. Voor welk soort werk wordt u arbeidsongeschikt verklaard?
• Het arbeidsongeschiktheidspercentage. In welke mate bent u arbeidsongeschikt voordat de verzekering ingaat?
• De wachttijd. Hoe lang moet u arbeidsongeschikt zijn voordat de uitkeringen ingaan?
• De einddatum. Tot welke leeftijd wilt u uitkeringen ontvangen?
• De dekking. Verzekert u alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid of sluit u bepaalde aandoeningen uit?

 

Snel weer aan de slag
Veel verzekeraars hebben aandacht voor uw bedrijfssituatie tijdens uw arbeidsongeschiktheid. Want als uw bedrijf stil komt te liggen maar u wel uw vaste lasten moet blijven betalen, kan dat leiden tot een faillissement. Ook kunt u actieve re-integratiebegeleiding krijgen waardoor u sneller weer aan de slag bent.

De premie

De premie die u betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van de dekking die u kiest, de looptijd en het eigen risico. Met een beperkte dekking en een hoog eigen risico kunt u de premie laag houden.
De premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daardoor wordt de verzekering een stuk betaalbaarder.